Czasy oczekiwania na decyzję kredytową - Pekao SA- aktualizacja 09.09.2021

Pekao recepcjaWdrożone w banku w ostatnim czasie działania pozwoliły na znaczne skrócenie czasów procesowania wniosków na kredyty mieszkaniowe w banku Pekao SA. Dodatkowo od 8 września 2021 r. w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych oraz kart kredytowych oferowanych łącznie z kredytami hipotecznymi wydłużeniu ulega termin ważności decyzji finansowej do 100 dni kalendarzowych licząc od daty wydania decyzji.

Oznacza to, że umowa kredytu/umowa o kartę kredytową musi zostać zawarta najpóźniej w 100 dniu kalendarzowym od wydania decyzji finansowej.

Aktualne czasy na wydanie decyzji kredytowej: • Decyzja finansowa - do 5 dni roboczych • RZH Bramka: weryfikacja kompletności wniosku – do 5 dni roboczych • RZH Wydanie opinii – do 15 dni roboczych (decyzja ostateczna)

Oznacza to, że wydanie decyzji może nastąpić do 25 roboczych. Dotyczy to kompletnych wniosków kredowych, nie wymagających uzupełnień. Warto pamiętać, że bank może zapytać w trakcie procesu o dodatkowy dokument, bądź wyjaśnienie co wydłuży podany okres.