Mieszkanie bez wkładu własnego - wszystko co powinieneś wiedzieć

Program skierowany jest do osób chcących zaciągnąć kredyt hipoteczny, jednocześnie nie posiadających środków na wymagany wkład własny. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego państwo gwarantuje zabezpieczenie do kwoty 100 000 zł przez okres minimalnie 15 lat. Ustawa weszła w życie 26 maja 2022 r. To tyle w teorii. W praktyce do tej pory tylko dwa banki przystąpiły do programu. Występujące ograniczenia w dostępnie do nieruchomości, które spełniają wymagania i ograniczenia w zdolności kredytowej to główne czynniki wpływające na to, że do tej pory nikt nie skorzystał z programu. Sprawdźmy pozostałe warunki.

 

mieszkanie do wynajęcia

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne. Oprócz posiadania zdolności kredytowej, warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania. Jeżeli chodzi o nieruchomość może to być:

  • mieszkanie z rynku pierwotnego,
  • mieszkania na rynku wtórnym,
  • budowa domu, przy czym można połączyć ją również z zakupem działki

 

Występują też pewne limity w maksymalnej cenie na metr kwadratowy. Są one zależne od lokalizacji - inny przelicznik obowiązuje w Warszawie, inny na Podkarpaciu. Aktualne ograniczenia można sprawdzić na stronie BGK. W tym momencie warto wspomnieć o gwarancji wkładu własnego. Jest to zabezpieczenie spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł). Posługując się przykładem, jeżeli kupujemy mieszkanie za 500 tys. zł musimy posiadać 100 zł wkładu własnego. Wspomniana gwarancja pozwoli nam na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu na 100% jej wartości nieruchomości, czyli otrzymamy od banku kredyt w kwocie 500 tys. Jest to maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać w ramach programu. Ważne jest też to, że musimy mieć zdolność kredytową na całą kwotę. Jeżeli chodzi o formalności zależeć będą od banku, który udziela nam finansowania. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu. Całą ratę będziemy zatem spłacać do banku, gdzie otrzymamy hipotekę. Nie zwracamy żadnych pieniędzy do Banku Gospodarstwa Krajowego. Co ciekawe możemy zwrócić mniej, niż pożyczyliśmy! Wszystko dzięki spłacie rodzinnej.


Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.
Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.


Przykład:
Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł. Jeżeli natomiast macie już dwójkę dzieci, od razu skorzystacie z jednorazowego wsparcia w wysokości 20 tys. zł
Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Kto przystąpił na chwilę obecną? Na stronie BGK mamy 8 banków, oraz informacje o rozmowach z kolejnymi. Niestety próżno szukać szczegółów na stronie internetowej, czy oddziałach PKO BP i Pekao SA. Wiemy tylko, że przystąpią - warunki i możliwość złożenia wniosku są jeszcze bliżej nieustalone. Nie wiem jak wygląda sytuacja z Bankami Spółdzielczymi. Dość sensowną propozycję mają Santander i Alior Bank. Większość warunków jest identyczna jak w przypadku kredytu z wkładem własnym. Otrzymamy wyłącznie większe oprocentowanie, co jest standardem w bankach gdzie posiadamy własną gotówkę w kwocie mniejszej niż dwadzieścia procent. Warto wspomnieć również o kosztach BGK. Przed wypłatą kredytu należy opłacić jednorazową prowizję w wysokości 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)
Chciałbyś porównać oferty mieszkań oferowanego w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" - zostaw wiadomość kontakt

Zapraszam również do kontaktu telefonicznego: 782-547-793