Nowa oferta cenowa w mBanku - „Wreszcie u siebie” do 09.09.2021 r.

Ważna wiadomość dla osób, które planują kredyt hipoteczny w mBanku. Nowa promocja ''Wreszcie u siebie" trwająca do 09.09.202 przyniesie podwyższenie marż dla oferty ze zmiennym oprocentowaniem. Bez zmian, jeżeli planujemy kredyt ze stałym oprocentowaniem. Warto dodać, że we wszystkich wariantach również nie objętych promocją prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%.

Wieżowec mBanku


Jak zwykle bank rozróżnia podział na Segment Intensive i Active Segment Intensive – grupa Klientów Banku, którzy:

  1. mają rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy mKonto Intensive,
  2. zapewniają wpływy na rachunku, wskazanym w lit. a) w min kwocie 7 000 zł co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną lub zapewniają wpływy na rachunku przekształconym z dowolnego rachunku na mKonto Intensive co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną
  3. od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 zł lub posiadają od 3 pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 50 000 zł,
  4. wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną


Segment Active - grupa Klientów Banku, którzy:

  1. mają dowolny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w Banku,
  2. zapewniają wpływy na rachunku, wskazany w lit. a) w min kwocie 5 000 zł w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenienie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną,
  3. od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 1 000 zł lub posiadają od 3 pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 25 000 zł,
  4. wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy , poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną


W ramach tej Promocji Uczestnik Promocji przystępuje do Ubezpieczenia na Życie, którego opłata za ubezpieczenie pobierana jest miesięcznie. Wysokość opłaty wynosi 0,0450% od salda zadłużenia Kredytu/Pożyczki. Opłata jest niezmienna w okresie 5 lat od momentu uruchomieniu Kredytu/Pożyczki. Wymóg ubezpieczenia obejmuje 5 lat

Wpływ na rachunek – przelew z wynagrodzenia od pracodawcy, przelew z innego banku, przelew z rachunku firmowego w mBanku, przelew z rachunku firmowego innego banku. W przypadku rachunków wspólnych akceptujemy łączne wynagrodzenia od pracodawców wpływające na rachunek a w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzonej działalności akceptujemy tylko przelewy z tytułem wynagrodzenie (w tytule przelewu „wynagrodzenie”).

Do Promocji mogą przystąpić Klienci Banku z Segmentu Intensive wnioskujący o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla kredytu w kwocie nie mniejszej niż 20.000 PLN oraz Active wnioskujący o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Kredytu w kwocie nie mniejszej niż 100.000 PLN lub o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 20.000 PLN.

UWAGA! Przynajmniej jeden z wnioskodawców musi samodzielnie spełniać wszystkie warunki dla danego segmentu.

Siatka marż przedstawia się następująco:

Oprocentowanie kredytu mBank

Poniżej zestawienie oprocentowania przy wyborze kredytu ze stałą stopą procentową:

Oprocentowanie tabele

Skontaktuj się przed wyborem kredytu hipotecznego. Zostaw 👍 w formularzu kontaktowym