Oferta cenowa BNP Paribas - OFERTA WAKACYJNA 2021

Z dniem 05 lipca 2021 r. BNP Paribas udostępnia nową ofertę cenową dla kredytu hipotecznego - OFERTA WAKACYJNA 2021. Najważniejsze wyróżniki:

  1. marża standardowa – 3,00% (z możliwością zastosowania obniżki marży do 1,90% przy pełnym x-sellu),
  2. prowizja za udzielenie kredytu – od 0%,
  3. podwyżka marży za brak wpisu hipotecznego - 1%.

Bank BNP Paribas

Oferta jak zwykle jest dość elastyczna. Mamy możliwość obniżenia marży i wyboru prowizji. Wyjściowy poziom marży to 3,00%. Aby ją obniżyć musimy skorzystać z produktów dodatkowych:

  • konto osobiste z kartą debetową oraz wpływem dochodu min. 2500 zł i zgoda na ekorespondencję, wymagane przez cały okres kredytu, obniżka marży o 0,30 p.p.
  • ubezpieczenie Pakiet Premium 1H, koszt 0,0725% / mc, wymagane przez 3 lata, obniżka marży o 0,60 p.p.
    Istnieje możliwość wyboru Pakietu Standardowego 2H zamiast Pakietu Premium 1H, koszt 0,04% / mc. Otrzymamy obniżenie marży o 0,40 p.p.
  • ubezpieczenie Nieruchomości Wymagane przez cały okres kredytu, obniżka marży o 0,1 p.p. Możemy wybrać pomiędzy pakietem podstawowym (ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych), a pakietem rozszerzonym (ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych wraz z ruchomościami domowymi i OC):

Możemy nie zapłacić prowizji za udzielnie kredytu z koniecznością opłaty za wcześniejszą spłatę. Druga opcja to zapłacić prowizję przed uruchomieniem kredytu, bez kosztów w przypadku szybszego zamknięcia kredytu.

Oferta BNP Paribas

Pakiety Ubezpieczeń CARDIF:
Pakiet Premium 1H
- ubezpieczenie na życie
oraz
- ubezpieczenie od utraty pracy, w przypadku gdy Ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony lub określony
lub
- poważne zachorowanie, w przypadku, gdy Ubezpieczony nie podlega ochronie ubezpieczeniowej z tytułu utraty pracy
lub
- pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli zostało już wypłacone przez Ubezpieczyciela świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

Pakiet Standardowy 2H
- ubezpieczenie na życie, dostępne dla każdego rodzaju dochodów uzyskiwanych przez klienta

 

KREDYT HIPOTECZNY Z ZIELONĄ HIPOTEKĄ
Polega na dodatkowej obniżce marży o 0,10 % w przypadku finansowania nieruchomości energooszczędnych.
Aby móc skorzystać z obniżki, Klient musi przedstawić stosowne dokumenty:

- w przypadku finansowania nieruchomości oddanej do użytkowania, Klient musi posiadać dokument potwierdzający wydanie certyfikatu ekologicznego (np. zaświadczenie wystawione przez dewelopera) albo świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzający, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie jest wyższa niż 50 kWh/(m2*rok) - marża jest obniżona „na wejściu”,
lub
- w przypadku finansowania nieruchomości w trakcie budowy, Klient zadeklaruje dostarczenie ww. dokumentów po jej zakończeniu - marża zostanie obniżona po dostarczeniu wymaganych dokumentów do banku.

#BNP #Paribas #kredyt #hipoteczny #marże #prowizja #oferta #cenowa #oferta #wiosenna