Oferta cenowa Millennium - bardzo przejrzyste warunki

Wybierając kredyt w banku Millennium możesz liczyć na bardzo jasne i przejrzystą ofertę. Brak prowizji, możliwość wyboru pomiędzy ubezpieczeniem bankowym, a polisą zewnętrzną, czy jasno sprecyzowane progi marż. Są to wyróżniki, które bez problemu zrozumie nawet osoba nie posługująca się zbyt biegle żargonem bankowym.

Banki Millenium

Millennium jest jednym z banków proponujących ofertę kredytu hipotecznego od 10% wkładu własnego. Jeżeli masz taką możliwość, warto dorzucić do dwudziestu procent wartości nieruchomości gdyż oprocentowanie Twojego kredytu spadnie. Podobnie jest w przypadku bardzo dużego wkładu własnego, jednak różnice nie są aż tak duże. Dla Klientów banku marże wynoszą:

Oprocentowanie tabele

Aby uzyskać powyższe warunki, należy posiadać konto w banku Millennium, wraz z kartą debetową. Na ten rachunek musi wpływać wynagrodzenie, lub inny dochód. Trzeba również wykonać za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 PLN miesięcznie. W przypadku braku spełnienia tego wymogu marża wrośnie o 0,5 pp

Weryfikacja będzie następowała co 3 m-ce (w dniu zmiany stawki W3). Możliwość skorzystania z promocji bez obowiązku wpływu wynagrodzenia ale wtedy powyższe marże +0,2pp W przypadku nie spełnienia warunków (konto + karta debetowa) marża w górę o 0,3p. Kolejnym wyróżnikiem oferty jest:

Prowizja

Warto również podać możliwości ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie nieruchomości w PZU 0,0075% miesięcznie od wartości kredytu (Bank akceptuje polisy indywidualne)
  • ubezpieczenie na życie w PZU 0,02% miesięcznie od wartości kredytu (Bank akceptuje polisy indywidualne)
  • ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki) – 0,083% miesięczne

Chcesz przeliczyć dokładną składkę swojego kredytu w Millennium - napisz wiadomość w polu KONTAKT

#millennium #oferta #cenowa #prowizja #marża #wibor #ubezpieczenie