Zamieszkaj na swoim - Logo

Logo - Krzysztof Kaczor Kredyty

605 993 739

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

782-547-793

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedłużenie oferty cenowej banku Pekao SA do 31 sierpnia

Bank przedłużył obowiązującą ofertę cenową do 31 Sierpnia 2021.

Wciąż bank udziela kredytu dla osób posiadających wkład własny na poziomie 10%.

Na warunki cenowe dość mocno wpływa ubezpieczenie od utraty pracy CPI.

Pekao wnętrze

Mamy możliwość wyboru oferty z wykupionym wariantem ubezpieczenia, jak i bez. Warto dodać że okres w którym jesteśmy objęci ubezpieczeniem to podobnie jak w banku PKO BP 4 lata. Jeżeli dojdzie do sytuacji, gdy trzeba skorzystać z ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci maksymalnie do 12 rat kredytu.

Siatka marż i prowizji rozkłada się następująco:

Tabela ofert Pekao

Zastosowanie warunków określonych w powyższych tabelach możliwe jest w przypadku spełnienia przez Klienta łącznie warunków określonych poniżej:

  1. posiada lub zawrze umowę o rachunek typu ROR (nie dotyczy Rachunku Podstawowego) – w szczególności umowę Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium - wraz z kartą debetową najpóźniej w chwili zawarcia umowy o kredyt, a rachunek będzie zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę / emerytury / renty / dochodów uzyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej,
  2. najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt aktywuje dostęp do rachunku za pośrednictwem aplikacji PeoPay lub Pekao24,
  3. posiada lub zawrze umowę o kartę kredytową dla Klienta Detalicznego najpóźniej w chwili zawarcia umowy o kredyt (brak marża + 0,10p.p.),
  4. zawrze, niezwłocznie po nabyciu praw do nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu, umowę ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych dla Klientów Banku Pekao S.A. dostępną w Oddziałach Banku, oraz zobowiąże się do jej posiadania w całym okresie kredytowania (brak marża + 0,10p.p.),
  5. wyraził / wyrazi zgodę marketingową, tj. złożył / złoży Bankowi oświadczenie w zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,
  6. otrzyma Formularz Informacyjny na warunkach i w terminie obowiązywania niniejszej Oferty i w terminie ważności Formularza, złoży kompletny wniosek kredytowy oraz w terminie ważności decyzji finansowej/ decyzji kredytowej podpisze umowę o kredyt mieszkaniowy,
  7. na moment zawarcia umowy o kredyt nabędzie ubezpieczenie CPI (odstąpienie/wypowiedzenie/rezygnacja marża + 0,15p.p.)

Dodatkowa obniżka marży:

  • zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z oferty Banku i jej kontynuacja w całym okresie kredytowania (marża niższa o 0,05 p.p.)
  • lokalizacja nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego w mieście stołecznym Warszawa lub Wrocław (marża niższa o 0,06 p.p.)

Podwyższenie marży Banku na okres przejściowy, do czasu uprawomocnienia się hipoteki, w ramach Oferty, zostaje obniżone do poziomu 0,60%.

Istnieje możliwość skorzystania z oferty standardowej, bez produktów dodatkowych. Jak widać w załączonej tabeli warunki nie są tak bardzo atrakcyjne:

Oferty tabela Pekao

Pekao SA posiada również możliwość skorzystania z kredytów walutowych. Oferta dotyczy osób zarabiających w walucie obcej. Korzystając z kredytu walutowego marża, oraz prowizje z oferty standardowej.

#Pekao #SA #kredyt #hipoteczny #wkład #własny #dziesięć #procent