Ubezpieczenia

Oferowane przeze mnie ubezpieczenia zapewniają środki finansowe na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Określona w umowie kwota wypłacana jest uprawnionym do tego osobom – małżonkowi, dzieciom itp. W zależności od wariantu polisy może chronić także w przypadku zdarzeń losowych, np. pobytu w szpitalu. Warto dodać, że w przypadku kredytu hipotecznego banki zwykle wymagają, aby kredytobiorca miał wykupione ubezpieczenie.

Zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi wariantami polis.

 

 

Ubezpieczenia na życie

 Zapewniają wsparcie finansowe wskutek nieszczęśliwego wypadku, w którym osoba ubezpieczona odniosła uszczerbek na zdrowiu lub poniosła śmierć. Ubezpieczenia na życie dają ochronę również w przypadku ciężkiego zachorowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w ofercie wiele wariantów, wśród których znajdują się polisy podstawowe. Oczywiście można rozszerzyć je o pakiet dodatkowy, którego zakres dopasujesz do swoich indywidualnych potrzeb.

  

 

Kobieta podająca dłoń

 

Ubezpieczenia majątkowe

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenia majątkowe, aby zabezpieczyć nieruchomość przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i działalnością osób trzecich. Wśród nich wymienić można zalanie mieszkania, uderzenie pioruna, pożar czy też włamanie. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą również mienia ruchomego, a więc wyposażenia domu i samochodów, chroniąc przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne zapewniają dostęp do lekarzy specjalistów, np. stomatologów, dermatologów, endokrynologów, kardiologów, neurologów itp. Dzięki nim możliwe jest również wykonanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Ponadto tego typu polisa zapewnia dostęp do zabiegów pielęgniarskich i ogólnolekarskich. Składka opłacana jest co miesiąc, a jej koszt zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Ubezpieczenia domu lub mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje szkody w częściach budynku, a także jego wyposażeniu. Polisa tego rodzaju obejmuje zniszczenia i straty na skutek działania żywiołów, nagłych zdarzeń, kradzieży i wandalizmu. Oferta skierowana jest do właścicieli nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się nad zabezpieczeniem Twojego majątku, sprawdź szczegóły oferty ubezpieczenia mieszkania lub domu.

 

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu, Warszawa Śródmieście

Ubezpieczenie samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Moja oferta ubezpieczeniowa obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe.