Ubezpieczenie samochodu, Warszawa Śródmieście

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Nie jest to jednak jedyne ubezpieczenie, które może ochronić Cię przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń, do jakich może dojść podczas użytkowania pojazdu. To także wiele polis dodatkowych, które są regulowane odrębnymi przepisami.

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych i są ściśle związane z ryzykiem ponoszonym przez osoby korzystające z pojazdów mechanicznych. Moja oferta ubezpieczeniowa samochodu w Warszawie Śródmieściu obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe.

 

Rodzaje ubezpieczeń samochodu

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli osoba ubezpieczona spowoduje wypadek, nie będzie musiała finansować pokrycia szkód, ponieważ zrobi to ubezpieczyciel. AC chroni samochód niezależnie od okoliczności, w tym m.in. przed kradzieżą, skutkami wypadku i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym dodatkowym, które chroni zdrowie i życie poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty ubezpieczeniowej samochodu w Warszawie Śródmieściu, zachęcam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w wyborze najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania.