Nowa oferta cenowa kredytu hipotecznego PKO BP

Od 01.02.2021 r. Bank obniżył wymagany wkład własny do 10%, gdy głównym zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym.

Bank posiada dwie oferty cenowe. Uzależnione są od posiadania ubezpieczenia od utraty pracy na okres 4 lat.

Budynek banku PKO

W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny w PLN jesteśmy zobligowani do wykupienia wspomnianego ubezpieczenia od utraty pracy. Zawieramy polisę na 4 lata, z możliwością przedłużenia. Warto zaznaczyć, że dalsze przedłużenie ubezpieczenia nie spowoduje zmianę marży. Warto zatem to rozważyć, gdyż koszt jest dość spory, bo 3,25% od kwoty kredytu na 4 lata. Ubezpieczenie doliczane jest do raty kredytu. Warunki cenowe:

 • Marża w pierwszych 12 miesiącach – 1,1 p.p.
 • Minimalne marże w pozostałym okresie kredytowania (w punktach procentowych):
  Oferty kredytu PKO
 • 3) Minimalna marża w pozostałym okresie kredytowania może zostać ustalona na niższym poziomie w przypadku:
  • 1.3.1. deklarowanych wpływów na rachunek PKO BP SA – min. 3 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,15 p.p.,
  • 1.3.2. Klienta posiadającego ROR w Banku minimum 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.,
  • 1.3.3. lokalizacji nie ruchomości stanowiące j zabezpieczenie kredytu/pożyczki hipotecznej:
   • a. miasto stołeczne Warszawa (wszystkie dzielnice) – uprawnienie do obniżenia marży o 0,11 p.p.
   • b. lokal poza miastem stołecznym Warszawa – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.
   • c. w przypadku innych nieruchomości poza miastem stołecznym Warszawa – brak uprawnień do obniżenia marży.

PKO

W przypadku wyboru standardowej oferty bazowe marże minimalne wynoszą:

Oferty kredytu PKO

Bazowa marża minimalna może zostać ustalona na niższym poziomie, w przypadku:

2.1 skorzystania z ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego przez PKO BP SA na okres 4 lat – obniżenie marży o 0,15 p.p.
2.2 skorzystania z ubezpieczenia na życie oferowanego przez PKO BP SA – obniżenie marży o 0,07 p.p.
2.3 skorzystania z innych produktów Banku:

 • Konto Aurum/Konto Platinum II – uprawnienie do obniżenia marży o 0,02 p.p.
 • Karta kredytowa - uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.
 • deklarowanych wpływów na rachunek PKO BP SA – min. 3 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,15 p.p.

2.4 Klienta posiadającego ROR w Banku minimum 6 miesięcy z systematycznymi wpływami – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p
2.5 lokalizacji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu:

 • miasto stołeczne Warszawa (wszystkie dzielnice) – uprawnienie do obniżenia marży o 0,11 p.p.
 • lokal poza miastem stołecznym Warszawa – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.
 • w przypadku innych nieruchomości poza miastem stołecznym Warszawa – brak uprawnień do obniżenia marży.