Zakup nieruchomości przez obcokrajowca w Polsce

Często powracającym tematem jest możliwość zakupu nieruchomości w Polsce, posiadając wyłącznie obywatelstwo innego kraju. Każdy cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce. Warunkiem jest niekaralność, oraz uzyskanie specjalnego pozwolenia. Są jednak pewne wyjątki, kiedy nie trzeba ubiegać się o zgodę urzędu. Podobnie jest z kredytem hipotecznym. Oprócz wykazania dochodu na terenie Polski, będzie potrzebny dokument o zarejestrowaniu w naszym kraju. Najczęściej jest to karta pobytu. Jak zatem wygląda proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca? Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec? Kto nie potrzebuje rządowego zezwolenia, a kto musi takie posiadać?

 

Mężczyzna i kobieta

 

Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada obecnie prawie 460 tys. obcokrajowców. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła o nieco ponad 34 tys. osób. Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu zachęcały obywateli innych państw do przedłużania pobytu w Polsce.

Jak podają dane wszyscy cudzoziemcy kupili w ubiegłym roku 8,5 tys. mieszkań w Polsce. Najwięcej Ukraińcy - ponad 3,2 tys. .

Obcokrajowiec może zakupić nieruchomość w Polsce po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Zezwolenia nie potrzebują osoby z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii.

Zezwolenia na zakup nieruchomości udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie złożonego wniosku. Całą procedurę można przeprowadzić osobiście podczas wizyty w urzędzie lub listownie. Sporym minusem są jednak związane z tym formalności. Oprócz długiego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, trzeba przygotować się na opłatę związaną z rozpatrzeniem wniosku. Ponad tysiąc pięćset złotych - tyle zapłacimy za decyzję dotyczącą konkretnej nieruchomości. Warto więc dobrze przemyśleć zakup, bo jeżeli w międzyczasie dojdzie do zmiany wymarzonych czterech kątów, będziemy musieli ponowić płatność i ubiegać się o pozwolenie od nowa. Co wpłynie pozytywnie na rozpatrzenie naszego wniosku? Głównie sprawy zawodowe, rodzinne, czy więzi z Polską.

Co ważne nie zawsze potrzeba mieć specjalne pozwolenie. Bez zezwolenia można nabyć samodzielny lokal mieszkalny złożony z pokoi, kuchni, łazienki, ewentualnie piwnicy i strychu – dla realizacji podstawowej potrzeby mieszkaniowej. Tej definicji nie spełniają np. domy jednorodzinne. Zawsze musisz mieć zezwolenie, gdy kupujesz nieruchomość w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o areale większym niż 1 ha.

W przypadku, kiedy ubiegasz się o kredyt hipoteczny podlegasz identycznymi wymogami, jak obywatele Polski. Każdy bank w jednakowym stopniu podchodzi do wymogów zatrudnienia, zdolności kredytowej, wieku kredytobiorców, czy innych wytycznych zawartych w instrukcji banku. Ważny jest jednak dokument potwierdzający tożsamość. Oprócz paszportu, najczęściej trzeba przedstawić drugi dokument. Jeżeli sprawa dotyczy osoby z kraju UE jest to zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela kraju Unii Europejskiej. Jeżeli osoba pochodzi z innych rejonów, należy legitymować się kartą pobytu. Większość banków nie będzie wymagała karty stałego pobytu. Wystarczy, że dokument jest ważny na moment złożenia wniosku, aby uzyskać kredyt z okresem spłaty do 30 lat.

Poszukujesz mieszkania, lub kredytu hipotecznego - zostaw koniecznie kontakt w formularzu zgłoszeniowym